REMIRANT EL BERGUEDÀ MARTINA MARCET

Ramaderia Agroecològica

OPINIÓ

MARTINA MARCETARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA REGIÓ7 19/03/2016

Berguedà visions per renéixer

Vuit persones de la comarca repensen el Berguedà des de la seva òptica personal. La comarca està deprimida? Hi ha regressió? Però, s que lanàlisi de la realitat grisa que ha deixat la crisi (o les crisis), hi ha elements que convidin a tenir un renaixement de Berga i de la comarca? Respostes per a la represa. Coordinació: Pep Espelt Fotos: Jordi PlanAlimentar persones

Fer  de  pagès  a la comarca fa molts anys que s'ha considerat de segona, tercera i quarta categoria. La mina,  la fàbrica,  eren  feines  que procuraven un sou sense haver d'esllomar-se a fangar  (exceptuant els hereus de les cases grans).

És imprescindible dignificar la pagesia  i alhora  repensar-la. Cal una pagesia activa, d'escala humana i agroecològica, si volem preservar l'entorn natural, la vida rural i la salut.

No hem de confondre aquesta pagesia amb un «viatge al passat» fent veure que la tecnologia i la ciència no han arribat al camp. Cal recuperar sabers  antics  però  sumar-los a tècniques innovadores, de cultiu, de gestió del sòl i de maneig del bestiar. La petita  pagesia  repensada en aquesta clau, a banda de ser productiva  (especialment a llarg termini),  és molt  més  sòlida  per  sobreviure davant les crisis diverses (de les polítiques o dels mercats). Els preus es poden fixar a partir dels costos i no dels mercats, i fer venda directa i estalviar  el marge  de majoristes  i intermediaris. Tot això al mateix temps que es cuida  un patrimoni de tots (la natura i l'entorn rural), i també la salut de la població, procurant aliments sans.

Al Berguedà hi ha diverses experiències d'aquesta mena però  seguim sent pocs. En canvi, prolifera una  reindustrialització a base  del sector agroalimentari amb la creació  de  macrogranges de  porcs. Aquest camí no ens durà ni a un major equilibri ambiental, ni a tenir productes de millor qualitat, ni a feines més dignes, i cal sumar-hi el risc que aquest model  faci fallida  com  el tèxtil i el miner.

Promocionar la petita pagesia no està  en  mans  de  les administracions.  La viabilitat  d'aquests projectes rau en les persones que s'alimenten dels  seus  productes. Re- pensar i dignificar la pagesia està en mans  de tots, dels qui alimentem persones, i dels qui veuen  la feina dels pagesos darrere dels aliments.

https://twitter.com/MartinaMarcetComentaris