VAQUES, CADIRES I DINAMITA

Roman Signer

OPINIÓ

ARTISTA
     Perseguir vaques amb un caiac, fer volar coets i treure fum tot assegut a una vella cadira envoltada de sacs. La majoria d’artistes es complauen si el seu treball té una modesta repercussió dins la raça humana. El suís Roman Signer atreu al món boví i experimenta amb l’art no convencional.

“Una explosió no és una destrucció, sinó una transformació”. Els seus treballs artístics són plens d’ironia i experimentació. 

+ info aquí.
Comentaris