FEBRER 2014

Jordi Plana

CALENDARI 2014 - FEBRER

ESFINX 
                              — Segon mes. 2014. Febrer. Jordi Plana vers l'esfinx. Un calendari                                    en que utilitza sempre el mateix espai. Creatiu i amb molt bon                                      discurs.
                                   Veure gener.

Comentaris